• STD1
 
 

About Us 


ทำไม Chiang Mai Join Tour
 
1.    นักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มรู้จักเชียงใหม่มากขึ้น อีกทั้งมีเที่ยวบินตรงจากจีนเข้าสู่เชียงใหม่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

2.    นักท่องเที่ยวจีนมีทั้งการเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ และเดินทางมาเองจองที่พักผ่านเว๊ปไซด์เอง และมาซื้อทัวร์ผ่านเคาน์เตอร์ทัวร์ ต่างๆ ในโรงแรม เกสท์เฮ้าส์  ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนใช้ภาษาจีนเป็นหลัก

3.    บริษัทสแตนดาร์ดทัวร์  ให้บริการทัวร์จีนเข้าสู่ปี ที่ 26 ตลอดเวลาที่ผ่านมา เรามีความถนัดในตลาดจีน  เข้าใจถึงอุปนิสัย วัฒนธรรม ภาษาจีน เป็นอย่างดี

4.    บริษัทฯ ได้รับทัวร์ FIT เข้ามาทุกวัน  เห็นว่าน่าจะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้แก่นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเองที่ซื้อทัวร์ตามเคาน์เตอร์ทัวร์  ให้ได้มาใช้บริการร่วมกับของเราที่ให้บริการอยู่แล้ว  ซึ่งทำให้ต้นทุนทัวร์ไม่แพงเกินไป

5.    เราคิดว่าโดยอุปนิสัยของนักท่องเที่ยวจีนแล้ว ถ้ามีไกด์จีน และอาหารที่ถูกปาก หรือได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน  และการบริการที่เข้าใจถึงความเป็นคนจีน จะสร้างความประทับใจ และจะทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนยั้งยืนตลอดไป

6.   ราคาทัวร์ที่จำหน่ายนั้นมาตรฐานราคาเดียว ผลตอบแทนเดียว สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจแก่ลูกค้าจึงก่อให้เกิดการบริการในนาม Chiang Mai Join Tour   
        
เปิดบริการเที่ยวแรก  ไปเมื่อ วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2556

 
 
รายการท่องเที่ยว :  6 รายการ

1.   Goldden Triangle Land of  3 Contries    -  เส้นทางเชียงใหม่ –เชียงราย 
      น้ำพุร้อน - วัดร่องขุน - อาหารกลางวัน - บ้านดำ

2.   Jungle Adventure    - ชมการแสดงช้างโชว์ นั่งช้าง อาหารกลางวัน  ดูโชว์ลิง  งู  ฟาร์มกล้วยไม้
      อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่  1000 บาท   เด็ก 800 บาท

3.   Chiang Mai  Wonderland     -   ดอยสุเทพ  สันกำแพง
      อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่ 800 บาท   เด็ก 600 บาท

4.   Amazing Safari                   -    บ้านถวาย   อุทธยานหลวงราชพฤกษ์ อาหารเย็น  ไนท์ซาฟารี
     อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่ 1,200 บาท   เด็ก 1,000 บาท

 
5.   Doi Inthanon National Park - พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล  น้ำตกวชิรธาร   อาหารกลางวัน    
     โครงการหลวงดอยอินทนนท์ 
     อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่ 1,500 บาท   เด็ก 1,300 บาท 


6.  Pai in Love -  สะพานประวัติศาสตร์ (ท่าปาย)  ร้านกาแฟ COFFEE INN LOVE   หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน อาหารกลางวัน วัดน้ำฮู

     อัตราค่าบริการ: ผู้ใหญ่ 1,950 บาท   เด็ก 1,750 บาท
 

รวมบริการ :

มัคคุเทศก์ภาษาจีน   /รถปรับอากาศ  / อาหารกลางวัน ในรายการ 1,2,5,6
อาหารเย็นในรายการ 4/  ค่าเข้าชมสถานที่  และประกันอุบัติเหตุการเดินทาง    
** รายการที่ 3 เป็นทัวร์ครึ่งวันไม่รวมอาหาร **

เงื่อนไขการให้บริการ :

1.      ให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้น    **  มัคคุเทศก์ภาษาจีน
2.      บริการทุกวันตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป
3.      โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองรับ-ส่งฟรี

การจอง ได้ 2 ทาง

1.      ผ่านเว๊บไซต์ www.chiangmaijointour.com   ตลอด 24 ชม.
2.      Call Center  โทร. 053 – 284777  , มือถือ 084-6165777
3.      จองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 16 ชม.
แจ้งชื่อนักท่องเที่ยว พร้อมหมายเลขพาสปอร์ต  เพื่อจัดทำประกันการเดินทาง 


การชำระเงิน

1.       ผ่านระบบออนไลน์ในเว๊ปไซด์  www.chiangmaijointour.com   
2.      โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด  ธนาคารกรุงเทพ จก.สาขาช้างคลาน
         ประเภทกระแสรายวัน  เลขที่   423301704-7   ล่วงหน้าก่อนลูกค้าเดินทาง
3.      ชำระเงินสดก่อนการเดินทางกับเจ้าหน้าที่   
               
ที่ตั้ง : อาคารสแตนดารด์เซ็นเตอร์    172/8 ถนนช้างคลาน  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100
                                         โทร. 053 -284777     มือถือ 084-6165777
                                         www.chiangmaijointour.com  Email: info @chiangmaijointour.com

  We are specialist for Chiness Traveler.

Call Center 24 hrs. - 089-7566699